So sánh các bảng liệt kê

Đảo Ngọc Phú Quốc

Đảo Ngọc Phú Quốc

Phú Quốc xứng đáng với tên gọi khác của nó – Đảo Ngọc. Là trung tâm du lịch sinh thái, trung tâm giao thương tầm cỡ khu vực và quốc tế.